Garantinis aptarnavimas

Visoms mūsų parduotuvėje esančioms prekėms suteikiamas nuo 2 savaičių iki 1 metų garantinis laikotarpis. Garantinis laikotarpis nurodomas garantijos dokumentuose, pristatomuose kartu su preke.

Garantinio remonto sąlygos:

  1.  Prekė garantiniam remontui nepriimama be garantijos dokumentų ar su pažeistomis plombomis. Šiuo atveju teikiamos tik mokamo remonto paslaugos.
  2.  Paaiškėjus, kad prekė neveikia dėl pirkėjo kaltės (pavyzdžiui, prekė su matomais mechaniniais pažeidimais, jei paaiškėja, kad gedimas atsirado į prietaiso vidų patekus pašalinėms medžiagoms, skysčiams), teikiamos tik mokamos remonto paslaugos. 
  3.  Siunčiant prekę remontui, prašome pridėti problemos aprašymą (pavyzdžiui, neprisijungia prie tam tirų valdymo blokų... kokius automobilius bandėte diagnozuoti). Tai pagreitins jūsų prietaiso patikrinimą ir padės išspręsti problemą per trumpiausią įmanomą laiko tarpą.
  4.  Prieš išsiųsdami prietaisą įsitikinkite, kad jis tikrai neveikia. Praktika rodo, kad iš 100 % atsiųstų prietaisų 70 % veikiantys, tiesiog žmonės nemoka suderinti programinės įrangos arba dirbti su prietaisu...

Garantiniai įsipareigojimai netaikomi šiems prietaiso trūkumams:

  • pažeidimai atsiradę dėl maitinimo įtampos neatitikimo standartams (perkrova automobilyje);
  • pažeidimai atsiradę dėl neteisingo kontaktų išdėstymo diagnostinėje jungtyje OBD–II;
  • jei pažeidimas atsirado dėl neteisingo jungimo prie kitokios nei OBD–II jungties, pavyzdžiui, naudojantis įvairiais perėjimais;
  • jei buvo naudojama trečiosios šalies programinė įranga (ne iš pridedamo CD) arba buvo atliktas atnaujinimas, dėl kurio pakito prietaiso mikroprograminė įranga